top of page

AGA Dalénum

Lidingö

En genomgripande renovering av AGA's gamla industrihus på Dalénumområdet på Lidingö gjordes av Nyréns arkitektkontor 2008 – 2009. Efter rivning av energikrisens omgjorda fasader med smala fönsterband och plastkasetter skulle fasaderna återställas till ursprungsutförandet, efter byggnadsantikvariskt utredning av Nyréns.  Jag medverkade som konsult via egen firma och hade främst hand om fasaderna. Mellan de två tvärställda huskropparna byggdes en ny innergård med glasad fasad. Projektet blev nominerat till ROT-priset 2009. 

Min roll: medverkande arkitekt, underkonsult. 

Ansvarig arkitekt: Lotta Werner Flyborg, Nyréns arkitektkontor

Länk: www.nyrens.se

bottom of page