top of page

Byggmästaren och Sigfridshäll i Växjö

Med hantverksskickligt utförande är tanken att utforska hur ett modernt byggande kan möta 1890-talets eklektiska arkitektur. Bakom stadsparken med domkyrkan bildar dessa två kvarter av bostäder respektive publik verksamhet med restaurang, auditorium och kontor, en fond. 

Uppdraget gjordes av Spridd arkitekter, med mig som handlägggande arkitekt. 

 

Ansvarig arkitekt: Ola Broms Wessel.

Bilder är från Spridd.

Länk: www.spridd.se

bottom of page