top of page

Villa Skogman
Finska Skärgården

Bastuhus och garage på fastighet med redan befintligt bostadshus. Jag arbetade med projektet 2017 som anställd på Spridd arkitekter. Spridd hade då redan ritat bostadshuset på samma tomt intill havet i finska skärgården. Jag var handläggande arkitekt för bygghandlingsskedet.

Privat beställare

Genomfört som anställd på Spridd 

Länk: www.spridd.se

Ansvarig arkitekt: Klas Ruin

Min roll: handläggande arkitekt.

Foto: Mikael Olsson

bottom of page