top of page

"On being an angel"
Franscesca Woodman
Moderna Museet

Utställningen "On being an angel" visade den amerikanska fotografen Francesca Woodmans fotografier och curerades av Anna Tellgren, Moderna Museets intendent för fotografi. Jag var utställningsarkitekt. 

Francesca Woodman (1958–1981) levde ett alltför kort liv men skapade under några år fascinerande bilder där hon använde sig själv och sina vänner som modeller. De är ofta placerade i alternativa miljöer där väggarna flagnar, tygsjok dansar och speglar skapar en osäkerhet hos betraktaren. Kroppar är ofta halvt dolda bakom möbler, dörröppningar och tapetsjok. 

I utställningen använde jag mig av en rosa ton på väggarna, som finns i de få färgbilder hon tog. Hörn, speglar, långa vita tyger och öppningar där man anar att rummet fortsätter utan att först se hur, fick ge en atmosfär åt rummen som ett återhållsamt eko från bilderna. 

Curator: Anna Tellgren

Beställare: Moderna Museet.

År och plats:

2015 i Stockholm

2016 i Malmö

Foto (Sthlm): Åsa Lundén/Moderna Museet 

bottom of page