top of page

Access Annedal

Annedalsterrassen

Access Annedal är en utställning om hållbarhet som visades under bomässan 2012 i Annedal. 

Den samproducerades av Kjellander Sjöberg och Resource Vision Sustainable Design Studio.

Utställningens två temalägenheter visar idéer och applikationer på en hållbart livstil. 

Ansvarig för utställningen var Stefan Sjöberg. Min roll var som projektledare för den ena lägenheten tillsammans med Sylvia Neiglick för den andra. 

Beställare: Byggnadsfirman Erik Wallin och Viktor Hanson.

Bilder är från Kjellander Sjöberg. 

För mer info se: www.kjellandersjoberg.se

bottom of page