top of page

Europan 15

Productive Cities

Europan är en idétävling inom arkitektur och stadsbyggnad som riktar sig till unga arkitekter under 40 år. En tävlingsperiod löper under två år för att sedan efterföljas av en ny omgång. Tävlingen erbjuder städer och exploatörer nya och innovativa lösningar på befintliga tomter och situationer samtidigt som unga arkitekter får möjlighet till uppdrag genom att presentera nya idéer. Europan har en gemensam europeisk organisation och nationella sekretariat. Sedan den senaste tävlingsomgången Europan 15 är det svenska sekretariatet Asante Arkitektur & Design. 

I Europan 15 var temat "produktiva städer". Sju svenska kommuner deltog, vilket är rekordmånga i Sverige. Som dåvarande anställd på Asante bidrog jag med att skriva några av tävlingsprogrammen. 

Se tävlingsprogram för Helsingborg:

Site Brief SE

Site Brief ENG

Synthetic Site Folder

Mer information om Europan:

Europan Sverige

Europan Europa

bottom of page