top of page

Europan 15

Productive Cities

Europan är en idétävling inom arkitektur och stadsbyggnad som riktar sig till unga arkitekter under 40 år. En tävlingsperiod löper under två år för att sedan efterföljas av en ny omgång. Varje tävlingsomgång omfattar ca 50 europeiska städer och 2000 tävlande team. Europan erbjuder städer och exploatörer nya och innovativa lösningar på befintliga tomter och situationer samtidigt som unga arkitekter får möjlighet till uppdrag genom att presentera nya idéer. Varje tävlingsomgång lyfter ett aktuellt tema som studeras och på så vis blir uppgiften belyst i en större diskurs, som hur stadsutveckling kan bidra till återställandet av en balans mellan natur och kultur. Europan har en gemensam europeisk organisation och nationella sekretariat. Sedan Europan 15 är det svenska sekretariatet Asante Arkitektur & Design. Som dåvarande anställd på Asante och numera som konsult, har jag skrivit en stor del av tävlingsprogrammen och koordinerat programskrivningsfasen för Europan 17.

För exempel på program, se länk till pdf till vänster.

Nu startar Europan 18 upp och det är möjligt att anmäla en tomt! Temat för Europan 18, Re-sourcing lyfter begreppet resurser utifrån både tillgångar, material och människa. Målet är att hitta regenerativa metoder, där samhällsutvecklingen kan bidra till naturens balans. Ta chansen att vara med och tipsa gärna vidare! Vid intresse, kontakta Europansekreteriatet på info@europan.se

Mer information om Europan:

Europan Sverige

Europan Europa

bottom of page