top of page

Träloftet
Vallastaden Linköping

Träloftet är ett flerbostadshus i den nybyggda Vallastaden i Linköping. Stadsplanens förutsättningar utnyttjades för att maximera antal kvadratmeter för fastigheten. Huset har 20 hyreslägenheter på fyra våningar varav två är dubbelhöga med mezzanin. Längst ned får lägenheterna entré direkt från gatan och i övrigt via utkragande loftgångar, som fortsätter runt huset som balkonger. Dessa etablerar en sammanhållen karaktärsstark yttre gördel kring hela byggnadskroppen.

Loftgångar och balkonger monterades tidigt i byggprocessen och kunde därmed tjänstgöra som byggnadsställning. 

Träloftet ritades när jag var anställd på Spridd arkitekter och min roll var som handläggande arkitekt. 

 

Vallastaden invigdes med en bomässa 2017.

Area: 1200 kvm

År: 2016-17

Beställare: BoPro

Projektledare: Christian Windolf

Ansvarig arkitekt: Ola Broms Wessel.

Samtliga bilder är från Spridd arkitekter. 

Fotografier: Mikael Olsson. 

Länk: www.spridd.se

bottom of page