top of page

"Bortom allfarten", Zimm Halls utställning Avfart 

Zimm Hall är en ambulerande utställningsverksamhet som 2022 intog den avklippta motorvägsavfarten i Kristineberg.

Ann Bexelius och Hans Lundquist deltog med verket "Bortom allfarten". Verket använder avfartens form, sedd från ovan, och skapar en ceremoniell plats för det oplanerade, som platsen ligger som en påminnelse om mitt bland stadens funktioner och använda ytor. Det lyfter också frågan om platsen är värd att minnesmärkas och ges samma status som den uråldriga Birger Jarls ek intill, som snart överlevt ett årtusende.

Curatorord av Björn Norberg:

Letar man upp Essingeleden i höjd med Kristinebergs slott på en satellitbild ser man något märkligt. Trafikleden ser ut att ha fällt av en del av de komplicerade av- och påfarterna. Den ligger vid sidan av som en korvsjö (”billabong”) som klippts av när en meandrande flod tagit en ny och snabbare väg. Den ligger kvar som ett felsteg i en plan och en rest efter något som inte riktigt blev som det var tänkt. En stad som Stockholm verkar annars vara planerad in i varje centimeter. Statistiken över invånare, antal bilar och demografi har matats in i minutiösa stadsplaner där varje träd och buskage räknats och fått en given funktion. Planeringen är både en konsekvens av, och drivande i, ett ekonomiskt tryck i kombination med idén om den rena och funktionella staden. Därför går det inte att undgå att bli nyfiken på de avklippta och till synes kvarglömda vägbitarna.


Det finns naturligtvis fler tolkningsmöjligheter. En avfart eller en påfart är möjligheten att vika av från huvudfåran och allfarvägen, eller motsatsen: att ansluta sig till flocken. Den avskurna vägremsan förkroppsligar själva ansatsen att ändra kurs. Avfarten för tankarna till en plats som många drömmer om men aldrig letar upp, de innebär ett sätt att lämna huvudleden, slå av på takten, söka sig nya, mindre vägar. Avfart kan vara en personlig förflyttning, där man slutar följa strömmen och sätter sitt eget tempo, och det kan vara ett sätt för ett helt samhälle att hitta en avtagsväg, en radikal kursändring.

Inom ramen för Zimm Hall bjuds konstnärer och arkitekter in för att skapa verk med utgångspunkt i påfarten/avfarten och den speciella plats som den är och det tillstånd den skapar. Konstverken kommer att fungera som ett koncentrat av ansatser och som försök eller ambitioner att skapa förändring, på en plats som är omgiven av staden som i jämförelse materialiserar ett statiskt tillstånd. Detta kommer i sin tur skapa nya idéer och berättelser om staden som företeelse och system, om individen, om mångfald och om människan som social varelse. Inte minst skapas reflektioner över hur Stockholm utvecklats och möjliga vägar och villovägar i framtiden stadsbyggande.


Text: Björn Norberg, curator

Beställare: Zimm Hall

Curator: Malin Zimm, Mattias Bäcklin och Björn Norberg 

År: 2022

I samarbete med Hans Lundquist

bottom of page