top of page

"I lady Barclays salong"
Moderna Museet

Utställningen "I lady Barclays salong", konst och fotografi runt 1900, möter vi drygt 300 verk från Moderna Museets samlingar inom stilen piktorialism, men även måleri från samma tid från Nationalmuseums samlingar. Utställningen har curerats av Anna Tellgren, Moderna Museet. Jag var utställningsarkitekt.

Piktorialismen hämtade inspiration från impressionism, symbolism och naturalism och man rörde sig mot ett konstnärligt fotografi. Inom måleriet var samma tid en brytningstid. Yngre konstnärer reste utomlands och sökte nya sätt att måla. 

I lady Barclays salong visas främst svenska verk med några internationella utblickar. Utställningen visar verk av bland andra Anna Boberg, Helmer Bäckström, Julia Margaret Cameron, Uno Falkengren, Gustaf Fjæstad, Ferdinand Flodin, Henry B. Goodwin, John Hertzberg, Gösta Hübinette, Eugène Jansson, Nicola Perscheid och Ture Sellman.

Mitt uppdrag som utställningsarkitekt innebar att utifrån verken och utställningens tema skapa rum i en sekvens, storlek och stämning som bidrar till helheten och ger den väggyta som behövs. Uppdraget omfattade även att formge de möbler som står i utställningsrummen. 

Curator: Anna Tellgren

Beställare: Moderna Museet.

År: 2021 

Visas till och med 2022.01.09

Foto: Åsa Lundén Moderna Museet

bottom of page