top of page

Villa Nyckelön Kvicksund

Ett par hade köpt drömtomten nära Mälaren i Kvicksund söder om Västerås och eftersom de redan hunnit med tidigare husbyggen var de väl förberedda med lärdomar från två skilda håll när de nu skulle bygga nytt. Paret ville inte ha en "låda". Gärna fler volymer med olika höjd. Att det skulle vara av trä stod, liksom att det skulle ha takterrasser på två olika nivåer för att man skulle kunna komma upp och bättre se utsikten mot Mälaren, men även ha lutande tak för bättre effekt för solceller. De sociala ytorna skulle vara åtskilda de privata på övervåningen och man skulle från båda komma ut på samma takterrass. Det blev ett dynamiskt samarbete från start!

Huset är uppdelat i tre volymer som alla har olika taklösningar för att möjliggöra önskemålen. Volymerna är lätt vinklade och förskjutna mot varandra med trappan i utrymmet som bildas dem emellan. De tre volymerna ger också möjlighet för fönster och ljusinsläpp åt fler håll i samma rum och bildar på ett naturligt sätt vinklar och gårdsrum med olika kvaliteter och karaktärer för olika tillfällen under dagen. 

Huset ritade när jag var anställd på Asante Arkitektur & Design. 

 

BTA: 285 kvm

BOA: 177 kvm

Privat beställare

Byggare: XN-villan

Färdigställt 2019.

Genomfört som anställd på Asante Arkitektur & Design. 

Renderad bild: Asante 

Länk: www.asante.se

Min roll: ansvarig arkitekt.

bottom of page