Situationsplan
Situationsplan
press to zoom
PARKERINGSPLAN
PARKERINGSPLAN
press to zoom
sektionC
sektionC
press to zoom
sektionB
sektionB
press to zoom
sektionA
sektionA
press to zoom
sektion D-E
sektion D-E
press to zoom
RENDU 2
RENDU 2
press to zoom
RENDER1
RENDER1
press to zoom

Kvarnbergsterrassen

Gustavsberg, Värmdö

Markanvisningstävlingen för nya bostäder på Kvarnbergsterrassen i Gustavsberg, Värmdö, genomfördes 2017 av Asante Arkitektur & Design tillsammans med Botrygg som beställare. En brant norrsluttning centralt i Gustavsberg länkar samman hamnen med centrum. Norrsluttningen leder ned mot stadsparken med kyrkan och en ny väg anläggs dem emellan. Med social- och ekologisk hållbarhet som utgångspunkt sparades så mycket skog som möjligt centralt på tomten. Mot den nydragna stadsgatan placerades fem flerbostadshus med en variation av lägenhetstyper och uppe på höjden mot skolan föreslogs stadsradhus. Nya gångvägar ned genom sluttningen och mellan husen ökar rörelsen inom kvarteret. Vid anläggning av park- och lekytor och även infällt i gavelväggar återanvänds naturmaterial från sluttningen, för att erbjuda nya platser för människor, fåglar och insekter. 

Min roll i markanvisningstävlingen var som ansvarig arkitekt på Asante Arkitektur & Design.