top of page

"Ute-gymnopédie"
Arenagången, Globen

Ann Bexelius och Hans Lundquists första gemensamma arbete, skulpturgruppen Ute-gymnopédie, är en kvartett i ljud, gestaltning och rörelse. Igenkännbara föremål har här fått en ny användning och betydelse utifrån de ljud de kan åstadkomma. Ett badkar, en badanka, boxbollar och stuprör har använts för att skapa stora instrument som bjuder in alla sinnen och kroppen att samspela och bygger genom det upp muskulatur, balans, musikalitet, lyhördhet och samarbetsförmåga. Inspiration till verket kommer  från den antika festivalen Gymnopaedia, som var en årlig festival under antiken som kombinerade fysisk träning, dans och körsång.

 

Ljudskulpturerna i kvartettten heter Dragankan, Lågtrycksrygg, Sparringpartnern och Xylofoten. Här ska du med benet dra tyngden i badankan för att spela upp badkarets klang, boxa på bollarna för att höra konsolernas klockspel, sakta tippa stuprören och få regnet att strila och med fötterna spela fram fyrkantsrörens melodi.

Ute-gymnopédie var utställt på den så kallade Läktaren i Globenområdet juni 2021 till februari 2022. Inför sommaren 2022 såldes installationen vidare till Tom Tits Experiment i Södertälje. Under sommarmånaderna kan man träna och spela på Ute-gymnopédie i parken. 

Beställare: Stockholm Konst i samarbete med Klövern fastigheter

Curator: Frida Cornell

År: 2021 

Foto: Giulia Cairone

Snickare: Olle Bjerkås och Immanuel Rein

I samarbete med Hans Lundquist

bottom of page